SPECIALIZUJTE SE NA STERILIZACI • ZAMĚŘENO NA HIGH END

Přímá parní retorta

  • Direct Steam Retort

    Přímá parní retorta

    Nasycená parní retorta je nejstarší metoda sterilizace v nádobě používaná člověkem. Pro sterilizaci plechovek je to nejjednodušší a nejspolehlivější typ retorty. Procesu je vlastní, že veškerý vzduch je evakuován z retorty zaplavením nádoby párou a umožněním úniku vzduchu přes odvzdušňovací ventily. Během sterilizačních fází tohoto procesu nedochází k přetlaku, protože vzduch nesmí vstupovat do nádobu kdykoli během jakéhokoli kroku sterilizace. Může však dojít k přetlaku vzduchu během kroků chlazení, aby se zabránilo deformaci nádoby.