SPECIALIZUJTE SE NA STERILIZACI • ZAMĚŘENO NA HIGH END

Běžný problém

SPOLEČNÝ PROBLÉM

SPOLEČNÉ PROBLÉMY A ŘEŠENÍ PRO ZPĚT STERILIZACE

V průběhu toho či onoho problému se objeví jakýkoli druh zařízení, problém není hrozný, klíčem je správný způsob řešení problému. Níže stručně představíme běžné problémy a řešení několika retort.

1. Protože je hladina vody špatná, teplota vody je vysoká nebo nízká, porucha odtoku atd., Je nutné přijmout správné metody čištění podle různých problémů.

2. Těsnící kroužek stárne, prosakuje nebo je zlomený. To vyžaduje pečlivou kontrolu před použitím a včasnou výměnu těsnicího kroužku. Jakmile dojde k přerušení, měl by operátor rozhodně postupovat nebo jej vyměnit za předpokladu zajištění bezpečné teploty a tlaku.

3. Náhlý výpadek proudu nebo výpadek plynu Při řešení tohoto druhu situace pečlivě sledujte provozní stav retorty, proveďte registraci a dokončete sterilizaci při obnově dodávky. Pokud je dodávka na delší dobu zastavena, musíte vyjmout produkty v retortě a uložit ji a poté pokračovat v práci, zatímco čekáte na obnovení spotřebního materiálu.

CHCETE U NÁS PRACOVAT?